Появи се грешка !

Абонаментът за тази Система е Изтекъл ! Моля, активирайте го тук
Начало

BUDDERPVP


SERVER IP - play.budderpvp.com
Discord Channel - https://discord.gg/wu5yU5H

ENGLISH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Welcome to the BUDDERPVP Server Store

Welcome to our store. Here, you can purchase many different packages
to enhance your gameplay, and others.All items are non-refundable,
and you must be online to recieve your items.

Our Payment Methods

Up to today, our payment methos are with PayPal and SMS. However,
we also support credit cards,debit cards which you
have to linked them with your PayPal account.БЪЛГАРСКИ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Добре дошли в магазина на BUDDERPVP 

Добре дошли. Тук, може за закупиш най различни пакети и
ранкове, които ще улеснят играта ти в сървъра.Всички покупки са без право
на връщане,и трябва да си в сървъра да ги закупиш..

Нашите методи на плащане

Към днешна дата методите за плащане са с Paypal и SMS.
Също така подържаме и плащания с кредитна и дебитна карта, като
просто трябва да свържите картите си с PayPal акаунт.


Contacts:

Skype: agentsquid16
Facebook: https://www.facebook.com/budderpvp
Email: heyitscaptainhero@gmail.com


*

*